Arifana International |
15250
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15250,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Arifana International är ett mångsidigt konsultbolag baserat i Stockholm. Vi arbetar med en rad olika typer av uppdrag – både internationellt och i Sverige. Vi ingår i flera stora nätverk, vilket ger både bred kunskap och globala resurser.

Vi erbjuder organisatoriska konsulttjänster på ledar- och organisationsnivå och arbetar alltid i partnerskap med våra kunder.

Genom aICAS Nordic erbjuder vi specifikt utformade personalstödstjänster och krisinterventioner.

Större och mindre

Vi arbetar i stora såväl som små organisationer, privata och offentliga. Arbetsglädje och trivsel är viktiga grundstenar på en arbetsplats. Det skapar man genom gott ledarskap och kompetent medarbetarskap.

Medgång och motgång

Ibland är livet knaggligt – då behöver man stöd, insikt och utveckling. Vi arbetar utifrån en organisationspsykologisk förståelse, som ger både kunskaper och verktyg till förändring.

Ensam tillsammans

Ledarskap är viktigt, roligt och utvecklande. Men också svårt. Ibland känner man sig väldigt ensam som ledare. Om vägarna tycks stängda – då har man stor hjälp av sin coach som hjälper en vidare.

a

Louise Edberg

Louise Edberg, CEO

Telefon: +46 – 70 – 547 31 77
E-post: louise.edberg@arifana.com

Arifanas grundare och VD

Louise är legitimerad psykolog och har mer än 30 års erfarenhet, först som chef och ledare inom kommunal och landstingsstyrd organisation, därefter som chef inom den privata sektorn. Som VD för Visavi AB var hon med om att bygga upp ett pionjärföretag med kvalificerade personalstödstjänster (EAP). Sedan några år tillbaka ansvarar Louise återigen för EAP-tjänster, denna gång via aICAS Nordic – som erbjuder EAP-tjänster i Sverige och Norge och ingår i ICAS-International. Därtill är hon även ordförande för ICAS Poland – även det ett företag i ICAS-International – som arbetar i nära samarbete med aICAS Nordic.

Idag kombinerar hon rollen som VD med att arbeta som senior organisationskonsult. Louise jobbar mycket internationellt, på svenska, franska, engelska, polska och spanska.
Vid sidan om arbetet inom Arifana har hon flera förtroendeuppdrag. Hon är även President för International Forum for Social Innovation, IFSI i Paris. Hon har lång och bred erfarenhet av att leda chefs- och utvecklingsprogram samt grupprelationskonferenser både internationellt och i Sverige.

AKTUELLT

Här publicerar vi emellanåt nyheter och information om aktiviteter och evenemang!


Check this out!

Here is the second Patchwork! We will be back in the autumn with the third. Until then, we wish you a very good summer! 
Click here to see the second patchwork!
 

Stitching up the Patchwork – A Group Relations response to COVID-19

Arifana International was invited to participate in a ”patchwork” with snapshots from GRC institutions all over the world. Click here to see the result of that cooperation!

 
För tredje gången bjuder Arifana, i samarbete med IFSI, in till en arbetskonferens på temat ledarskap och kreativitet!
 

Transformation: Organisation, Ledarskap, Kreativitet

TOLK

 

TOLK 2020 är en internationell konferens i Skåne, 18-21 september 2020.

Hör av dig snarast, antalet platser är begränsat!

Välkomna!

Ladda ner vår broschyr!

 

Hör av dig till:
Louise Edberg, konferensledare, tel: 070-5473177, mail: louise.edberg@arifana.com, med frågor,

eller Isak Edberg, koordinator före konferensen, tel: 070-2534422, mail: admin@arifana.com för anmälan.

 
 

For the third time Arifana, in collaboration with IFSI, invites you to a working conference on the theme of leadership and creativity!

 

Transformation: Organization, Leadership, Creativity

TOLC

 

TOLC is an international conference in Skåne, Sweden, September 18-21, 2020.

Contact us as soon as possible, the number of participants is limited!

Welcome!

Download our brochure!

 

Contact us:

Louise Edberg, conference director, tel: (+46)70-5473177, mail: louise.edberg@arifana.com, with any questions, or

Isak Edberg, pre-conference coordinator, tel: (+46)70-2534422, mail: admin@arifana.com, if you wish to make an application.

 

ORGANISATIONSUTVECKLING

Våra uppdrag är alltid skräddarsydda för varje unikt företag och organisation, där vår förståelse för affären, problemställningar, verksamhet och organisationens kultur lägger grunden. Vi arbetar i flera länder i och utanför Europa.

Via aICAS Nordic är vi partnerföretag till ICAS International, världsomspännande nätverk som arbetar med EAP – Employee Assistance Programmes med inriktning på hälsa och affärsutveckling. Genom aICAS Nordic erbjuder vi personalstöd och krishantering.

Vi är medlemmar i ICAS International, ett världsomspännande nätverk som arbetar med EAP – Employee Assistance Programmes med inriktning på hälsa och affärsutveckling.

Genom vår tjänst Me&co erbjuder vi personalstöd via Medarbetarcoaching och krishantering.

Vi är också medlemmar i Praxis International, ett i Frankrike baserat internationellt nätverk för konsulttjänster som arbetar med organisations- och grupputveckling.

Ledarutveckling

Ledarskap är a och o i alla organisationer. Ett gott ledarskap ger den bästa arbetsmiljön, effektiviteten och kvalitén i en organisation. Människokännedom är ett av de viktigaste redskapen i en chefs verktygslåda – om man känner sig själv, känner man också andra. Därför är chefscoaching oerhört viktigt för en organisations framgång. Vi arbetar mycket med ledarutveckling, i form av coaching och konsultationer individuellt eller i grupp.

Grupputveckling

En grupp lever alltid i ett sammanhang. För att gruppen ska kunna utvecklas behöver man förstå sammanhanget och gruppens inre liv. Grupputveckling och teambuilding är bland det mest spännande och roliga man som organisationskonsult kan hålla på med! Vi kan hjälpa till när en grupp kört fast, där det finns konflikter eller när gruppen i ett förändringsarbete vill ta ett kliv framåt.

Konflikthantering

Konflikter finns i alla grupper, och ska i första hand hanteras av chefen. Men när konflikter blir till surdegar kan man behöva kvalificerad hjälp utifrån, och då kommer vi in och hjälper till.

Förändringsarbete

”Man vet vad man har, men inte vad man får…”

Trots att alla inser att en organisation behöver förändras för att röra sig framåt; ja, att förändring är en förutsättning för liv, så möter förändringsprocesser alltid motstånd. Vi arbetar i alla delar av förändringsprocesser – från att initialt vara med och planera en förändring, till att kallas in när motstånd bromsar upp processerna.

Grupprelationskonferenser

En grupprelationskonferens är en specifik form för ledarutveckling skapad utifrån den metodik som utvecklats på the Tavistock Institute of Human Relations i London, UK. Metoden används i många delar av världen, och utvecklas ständigt. Att delta i en grupprelationskonferens ger djupa insikter i den egna ledarprofilen och vilka roller man tar i organisationer. Louise Edberg har varit konferensledare eller stabsmedlem i grupprelationskonferenser i bl.a. följande länder: Sverige, Danmark, Norge, England, Frankrike, Italien, Nederländerna, Indien, Israel, Peru.

PERSONALSTÖD

Louise Edberg har under ett par decennier bedrivit EAP (Employee Assistance Programmes) i Norden, först under namnet Visavi, sedan under verksamhetsnamnet Me&Co och nu inom dotterbolaget aICAS Nordic som representerar ICAS International i Sverige och Norge. EAP innefattar personal- och krisstöd till anställda och chefer i offentliga och privata företag.

ICAS International är en av de större aktörerna på EAP-marknaden med kontor i 50 länder på 6 kontinenter.

Välkomna till vår hemsida: www.aicasnordic.com
TA REDA PÅ MER
Kontakt: Louise Edberg + 46 705473177

NÄTVERK

Arifana AB ingår i flera nätverk och partnerskap.

Och i Sverige:

  • aICAS Nordics nätverk av psykologer och psykoterapeuter
  • aICAS Nordics nätverk av jurister och ekonomer

Vi tror på kreativitet, fantasi och skapande inom ledarskap och organisationsutveckling.

Vi väjer inte för det som är svårt eller laddat.

Vi gillar paradoxer och nya upptäckter.

Vi arbetar i mångfald och komplexitet med nyfikenhet, skärpa och värme.

PARTNERS

Raphaël Gutmann is the Deputy CEO of Praxis international, a consultancy firm in Paris. He works as an adviser in leadership and in institutional transformation. Previously he lived in Brazil as an analyst at the United Nations Development Programme (UNDP), after which he returned to France and joined the French Institute for International Relations (IFRI) as a researcher on South Asia. Expatriation and the analysis of foreign cultures have shaped his view and practice of supporting managers.

Apart from his role as secretary general of the International Forum for Social Innovation (IFSI), Raphaël led a course on India for the Master’s programme on International Cooperation (CIAHPD) at La Sorbonne University. He currently heads the international relations department at the Paris School of Business (PSB).

David Gutmann is a co-founder of Praxis International, a consultancy firm based in Paris since 1989, and works as an adviser in leadership and institutional transformation to many top managers both in France and abroad.

He has written several leading books and articles on institutional transformation. As executive vice president of the International Forum for Social Innovation (IFSI), he heads the Leading Consultation programme which has trained several dozen managers and consultants over the last twenty years.

David is recognised internationally, having presided over the International Association for Group Psychotherapy and Group Process (IAGP). He is regularly invited by universities in France and abroad. He has inspired and led numerous international workshops on institutional transformation in Europe, the Middle East and the Americas.

KONTAKTA OSS

BESÖKSADRESS/HQ

Banérgatan 45, 6 tr höger uppgång

 

115 22 Stockholm

Sweden

POSTADRESS

Tavastgatan 8
118 24 Stockholm
Sweden

E-post: contact@arifana.com

Konsulter

Louise Edberg
louise.edberg@arifana.com

+46 – 70 – 547 31 77

Johannes Edberg

johannes.edberg@arifana.com
+46 – 70 – 651 25 16