Arifana International |
15250
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15250,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Arifana International är ett mångsidigt konsultbolag baserat i Stockholm. Vi arbetar med en rad olika typer av uppdrag – både internationellt och i Sverige. Vi ingår i flera stora nätverk, vilket ger både bred kunskap och globala resurser.

Vi erbjuder organisatoriska konsulttjänster på ledar- och organisationsnivå och arbetar alltid i partnerskap med våra kunder.

Genom aICAS Nordic erbjuder vi specifikt utformade personalstödstjänster och krisinterventioner.

Större och mindre

Vi arbetar i stora såväl som små organisationer, privata och offentliga. Arbetsglädje och trivsel är viktiga grundstenar på en arbetsplats. Det skapar man genom gott ledarskap och kompetent medarbetarskap.

Medgång och motgång

Ibland är livet knaggligt – då behöver man stöd, insikt och utveckling. Vi arbetar utifrån en organisationspsykologisk förståelse, som ger både kunskaper och verktyg till förändring.

Ensam tillsammans

Ledarskap är viktigt, roligt och utvecklande. Men också svårt. Ibland känner man sig väldigt ensam som ledare. Om vägarna tycks stängda – då har man stor hjälp av sin coach som hjälper en vidare.

a

Louise Edberg

Louise Edberg, CEO

Telefon: +46 – 70 – 547 31 77
E-post: louise.edberg@arifana.com

Arifanas grundare och VD

Louise är legitimerad psykolog och har mer än 30 års erfarenhet, först som chef och ledare inom kommunal och landstingsstyrd organisation, därefter som chef inom den privata sektorn. Som VD för Visavi AB var hon med om att bygga upp ett pionjärföretag med kvalificerade personalstödstjänster (EAP). Sedan några år tillbaka ansvarar Louise återigen för EAP-tjänster, denna gång via aICAS Nordic – som erbjuder EAP-tjänster i Sverige och Norge och ingår i ICAS-International. Därtill är hon även ordförande för ICAS Poland – även det ett företag i ICAS-International – som arbetar i nära samarbete med aICAS Nordic.

Idag kombinerar hon rollen som VD med att arbeta som senior organisationskonsult. Louise jobbar mycket internationellt, på svenska, franska, engelska, polska och spanska.
Vid sidan om arbetet inom Arifana har hon flera förtroendeuppdrag. Hon är även President för International Forum for Social Innovation, IFSI i Paris. Hon har lång och bred erfarenhet av att leda chefs- och utvecklingsprogram samt grupprelationskonferenser både internationellt och i Sverige.

ORGANISATIONSUTVECKLING

Våra uppdrag är alltid skräddarsydda för varje unikt företag och organisation, där vår förståelse för affären, problemställningar, verksamhet och organisationens kultur lägger grunden. Vi arbetar i flera länder i och utanför Europa.

Via aICAS Nordic är vi partnerföretag till ICAS International, världsomspännande nätverk som arbetar med EAP – Employee Assistance Programmes med inriktning på hälsa och affärsutveckling. Genom aICAS Nordic erbjuder vi personalstöd och krishantering.

Vi är medlemmar i ICAS International, ett världsomspännande nätverk som arbetar med EAP – Employee Assistance Programmes med inriktning på hälsa och affärsutveckling.

Genom vår tjänst Me&co erbjuder vi personalstöd via Medarbetarcoaching och krishantering.

Vi är också medlemmar i Praxis International, ett i Frankrike baserat internationellt nätverk för konsulttjänster som arbetar med organisations- och grupputveckling.

Ledarutveckling

Ledarskap är a och o i alla organisationer. Ett gott ledarskap ger den bästa arbetsmiljön, effektiviteten och kvalitén i en organisation. Människokännedom är ett av de viktigaste redskapen i en chefs verktygslåda – om man känner sig själv, känner man också andra. Därför är chefscoaching oerhört viktigt för en organisations framgång. Vi arbetar mycket med ledarutveckling, i form av coaching och konsultationer individuellt eller i grupp.

Grupputveckling

En grupp lever alltid i ett sammanhang. För att gruppen ska kunna utvecklas behöver man förstå sammanhanget och gruppens inre liv. Grupputveckling och teambuilding är bland det mest spännande och roliga man som organisationskonsult kan hålla på med! Vi kan hjälpa till när en grupp kört fast, där det finns konflikter eller när gruppen i ett förändringsarbete vill ta ett kliv framåt.

Konflikthantering

Konflikter finns i alla grupper, och ska i första hand hanteras av chefen. Men när konflikter blir till surdegar kan man behöva kvalificerad hjälp utifrån, och då kommer vi in och hjälper till.

Förändringsarbete

”Man vet vad man har, men inte vad man får…”

Trots att alla inser att en organisation behöver förändras för att röra sig framåt; ja, att förändring är en förutsättning för liv, så möter förändringsprocesser alltid motstånd. Vi arbetar i alla delar av förändringsprocesser – från att initialt vara med och planera en förändring, till att kallas in när motstånd bromsar upp processerna.

Grupprelationskonferenser

En grupprelationskonferens är en specifik form för ledarutveckling skapad utifrån den metodik som utvecklats på the Tavistock Institute of Human Relations i London, UK. Metoden används i många delar av världen, och utvecklas ständigt. Att delta i en grupprelationskonferens ger djupa insikter i den egna ledarprofilen och vilka roller man tar i organisationer. Louise Edberg har varit konferensledare eller stabsmedlem i grupprelationskonferenser i bl.a. följande länder: Sverige, Danmark, Norge, England, Frankrike, Italien, Nederländerna, Indien, Israel, Peru.

PERSONALSTÖD

Louise Edberg har under ett par decennier bedrivit EAP (Employee Assistance Programmes) i Norden, först under namnet Visavi, sedan under verksamhetsnamnet Me&Co och nu inom dotterbolaget aICAS Nordic som representerar ICAS International i Sverige och Norge. EAP innefattar personal- och krisstöd till anställda och chefer i offentliga och privata företag.

ICAS International är en av de större aktörerna på EAP-marknaden med kontor i 50 länder på 6 kontinenter.

Välkomna till vår hemsida: www.aicasnordic.com
TA REDA PÅ MER
Kontakt: Louise Edberg + 46 705473177

aicas

 

 

 

 

AKTUELLT

 

Här publicerar vi emellanåt nyheter och information om aktiviteter och evenemang.
 

ifsiIFSI Leading Consultation 6

IFSI är den sjätte versionen av sitt stora utvecklingsprogram för ledare och konsulter.
Att delta i LC6 innebär att lära om organisation, ledarskap och konsultation genom
 – att lära genom att göra erfarenheter – learning through experience
 – att lära genom att lyssna på presentationer av framstående ledare, chefer och konsulter i några av världens största organisationer
 – att lära genom att utforska och transformera sin roll och sin organisation
LC6 ger unika möjligheter att
 – bygga internationella nätverk
 – att lära och arbeta i ett joint venture IFSI – The University of Bath School of Management
 – vidareutveckla det nära samspelet mellan ledare och organisationskonsult
För mer information kontakta Louise på +46705473177 eller louise.edberg@arifana.com

 

screen-shot-2016-11-30-at-21-27-41

Louise Edberg intervjuad om utbrändhet i tidningnen Chef och Karriär. 

Läs artikeln här.

 

 

 

 

 

       

 

 

PARTNERS

Arifana AB ingår i flera nätverk och partnerskap.

Och i Sverige:

  • aICAS Nordics nätverk av psykologer och psykoterapeuter
  • aICAS Nordics nätverk av jurister och ekonomer

Vi tror på kreativitet, fantasi och skapande inom ledarskap och organisationsutveckling.

Vi väjer inte för det som är svårt eller laddat.

Vi gillar paradoxer och nya upptäckter.

Vi arbetar i mångfald och komplexitet med nyfikenhet, skärpa och värme.

KONTAKTA OSS

BESÖKSADRESS/HQ

Banérgatan 45, 6 tr höger uppgång
115 22 Stockholm
Sweden

POSTADRESS

Tavastgatan 8
118 24 Stockholm
Sweden

E-post: contact@arifana.com

Konsulter

Louise Edberg
louise.edberg@arifana.com

+46 – 70 – 547 31 77

Johannes Edberg

johannes.edberg@arifana.com
+46 – 70 – 651 25 16